0

Bezpieczeństwo w handlu

Handel to bardzo silny sektor naszej gospodarki. Pracujący w nim ludzie każdego dnia spotykają się z klientami detalicznymi, hurtowymi oraz dostawcami. Tak częste kontakty mogą jednak rodzić spore obawy o bezpieczeństwo. Jakie są najskuteczniejsze metody zapewnienia bezpieczeństwa w handlu oraz jakie zasady powinny być przestrzegane, aby osoby pracujące w tych branżach mogły czuć się pewnie na swoich stanowiskach pracy? Zagrożenia, z którymi się spotykają każdego dnia mają bowiem różny charakter.

Higiena a bezpieczeństwo

Przestrzeganie najważniejszych zasad higieny jest bardzo ważne, aby nie pojawiło się zagrożenie bakteryjne i epidemiologiczne. Jednym z podstawowych działań, które powinien podejmować każdy zatrudniony w handlu to częste mycie rąk. Szczególnie jeśli pracuje w branży spożywczej i mamy bezpośrednio kontakt z niepakowanym jedzeniem. Higiena to również konieczność zapewnienia czystości na swoim miejscu pracy. Zbyt rzadkie mycie podłóg i sprzątanie pomieszczeń grozi wieloma niebezpieczeństwami – na przykład pojawieniem się szczurów, prusaków lub innych insektów.

Ostrożność na każdym kroku

Handel to bardzo duże ilości towarów, często zmagazynowanych na niewielkich przestrzeniach. Kiedy mamy do czynienia z pracą na magazynie, nasze bezpieczeństwo jest mocno zagrożone ze strony towaru, jak i pojazdów poruszających się po hali magazynowej. Dbanie o bezpieczeństwo w handlu to stosowanie odzieży ochronnej, a także przestrzeganie przepisów, określających sposób poruszania się, rozładunku itp.

Bezpieczeństwo i troska o klienta

Handel to ciągłe interakcje z klientami. Jeżeli prowadzimy obsługę bezpośrednio, to na nas spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom, kiedy odwiedzają nas w sklepie. Utrzymanie podłóg w czystości, ostrzeganie o możliwym niebezpieczeństwie, odśnieżanie, skuwanie lodu i inne prace porządkowe, redukujące zagrożenie upadkiem, poślizgnięciem się czy złamaniem nogi. Każda z tych rzeczy powinna być wykonywana regularnie, w czasie, w którym takie zagrożenie ma prawo się pojawić.

Jak nauczyć bezpieczeństwa

Bezpieczeństwa w handlu można się nauczyć, podobnie jak każdej innej rzeczy. Jest to tylko kwestią wyrobienia odpowiednich nawyków, które dostarczą nam wiedzy i umiejętności, aby bezpiecznie się zachowywać podczas obsługiwania klientów, transportowania towarów z magazynu czy rozładunku samochodów dostawczych. Handel jest dynamiczny, dlatego również dbanie o bezpieczeństwo powinno takie być. Edukacja połączona z prewencją to najlepsza metoda, aby zapewnić jego wysoki współczynnik.