0

BHP na budowie

Sezon letni to czas prac budowlanych i remontowych. Na setkach placów budów w całym kraju rozpoczynają się zakrojone na szeroką skalę działania. Biorą w nich udział ludzie, często nie mający odpowiedniego doświadczenia. Przeprowadzając szkolenie wstępne BHP opole dla swoich pracowników, dbasz o ich oraz o swoje bezpieczeństwo. Pamiętaj że takie szkolenie jest twoim obowiązkiem, oraz że można je przeprowadzić w ciągu jednego dnia. Masz wtedy pewność, że zrobiłeś wszystko co do ciebie należało, aby każdy z zatrudnionych ludzi był bezpieczny.

Co jest ważne na placu budowy?

BHP budowy Kędzierzyn Koźle, Opole, Strzelce Opolskie

Jeżeli zamówisz szkolenie BHP opolskie dla pracowników budowlanych, dowiedzą się oni o takich rzeczach jak prawidłowe zabezpieczenie terenu budowy, stosowanie środków ochrony osobistej, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości i w wykopach, kontrolowanie bezpieczeństwa swojego oraz kolegów.

Zabezpieczenie terenu budowy

bhp budowlańcy

Plac budowy to miejsce, w którym nie brakuje zagrożeń. Wykopy, pozostawione przedmioty metalowe, poruszające się ciężarówki, koparki i ładowarki. Niebezpieczne miejsca muszą być odpowiednio oznakowane, np. przez wygrodzenie je taśmami ostrzegawczymi. Również sam plac budowy powinien być otoczony ogrodzeniem, które uniemożliwi wtargnięcie przypadkowych osób i zwierząt. Najczęściej do tego celu stosuje się blachę falistą mocowaną do tymczasowej konstrukcji z drewnianych pali.

Środki ochrony osobistej

bhp budopwy

Pracownicy budowlani powinni mieć do swoje dyspozycji ochronną odzież roboczą. Wzmocnione obuwie, wytrzymałe spodnie i koszule, a także rękawice i kaski. Niestosowanie tych środków powinno być bezwzględnie wychwytywane i karane. Za przestrzeganie BHP na placu budowy odpowiada kierownik i do jego obowiązków należy czuwanie nad tym, czy przepisy te nie są łamane.

Praca na wysokości i w wykopach

Bezpieczne prace ziemne                                                    Ochrona przed upadkiem

Wiele wypadków budowlanych ma miejsce podczas wykonywania prac na wysokości i w wykopach. Praca na wysokości to wszystkie roboty, przeprowadzane z rusztowań, oraz na dachach lub drabinach. Budowlane szkolenie wstępne BHP Opole uczy tego, jak powinno być zbudowane i zabezpieczone rusztowanie. Barierki, siatki ochronne, nieruchome podesty. To tylko jedne z wielu zagadnień, które są poruszane podczas tego typu wykładów. Praca na dach to z kolei konieczność stosowania lin asekuracyjnych i uprzęży, chroniących przed upadkiem na skutek utraty równowagi.

Nie mniejsze zagrożenie pojawia się wówczas, kiedy prace budowlane odbywają się w wykopach. Osunięcia ścian wykopów to bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Im głębszy wykop, bardziej strome ściany i niestabilny grunt, tym ryzyko większe. Podczas szkolenia dowiesz się o tym, jak należy prawidłowo zabezpieczać ściany wykopów, w jakiej odległości od krawędzi wykopu składować urobek, oraz w jaki sposób czuwać nad bezpieczeństwem osób, pracujących w wykopach.