0

BHP – przepisy krajowe, czy wewnętrzne?

W polskim systemie prawnym obowiązek organizowania pracy w sposób bezpieczny wynika przede wszystkim z artykułu 66 Konstytucji RP. Kolejną ustawą, która w dziale dziesiątym reguluje obowiązki uczestników procesu pracy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, jest Ustawa Kodeks Pracy.

Czy zatem przepisy ogólnokrajowe wystarczą, żeby u każdego pracodawcy w sposób właściwy zorganizować i zapewnić wykonanie zadań związanych z BHP?

BHP – obszerność tematu.

Z zadań uczestników procesu pracy, związanych z BHP (zadań nie tylko dla służby BHP) można wymienić między innymi konieczność zapewnienia dokumentacji (Regulamin Pracy, oceny ryzyka zawodowego, instukcje bezpiecznej i higienicznej pracy, szereg wykazów i rejestrów, różnego rodzaju dokumenty po kontrolach wewnętrznych, np. związanych z bezpieczeństwem maszyn, bądź ogólnym BHP; i wiele wiele innych dokumentów), konieczność organizowania i przeprowadzania szeregu szkoleń z zakresu BHP, ale także z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej i z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

BHP – mnogość podmiotów gospodarczych.

Weźmy pod uwagę obowiązek zapewnienia w każdej firmie służby BHP: Katowice dla przykładu mają zarejestrowanych około tysiąca firm, będących jednocześnie pracodawcami (w odróżnieniu od firm, w których pracuje sam właściciel – samozatrudniony). Aglomeracja Śląska i Katowice to jeden z przykładów liczby podmiotów. W innych rejonach kraju w okolicy większych miast także występuje całe mrowie pracodawców i u każdego z nich konieczne jest zapewnienie sprawnie działającej służby BHP.

Czy przepisy ogólne wystarczą?

Analizując problem tworzenia służby BHP tylko na podstawie przepisów ogólnych – krajowych, przez pryzmat zwykłej logiki należy stanowczo odpowiedzieć, że same przepisy krajowe nie wystarczą. Ograniczony objętościowo dział dziesiąty Kodeksu Pracy nie jest w stanie wystarczająco szczegółowo wyregulować wszystkich kwestii związanych z BHP. Inne ustawy i rozporządzenia, związane z BHP, mimo iż nieraz obszerniejsze, niż cały Kodeks Pracy, także nie są w stanie szczegółowo ustalić, jak organizować kwestie BHP w firmach, gdyż sama tematyka BHP jest zbyt obszerna, ale i samych podmiotów gospodarczych jest bardzo dużo. Sprawę komplikuje, że każdy z tych podmiotów wykonuje inne usługi, bądź produkty, bądź robi to w indywidualny sposób – więc organizowanie BHP w każdej z firm także powinno mieć charakter indywidualny.

I tu z pomocą przychodzą przepisy wewnętrzne firmy, w których sama firma określa, jak (z zachowaniem wytycznych zawartych w przepisach ogólnych) organizować pracę i co robić, aby pracownicy byli bezpieczni. Oczywiście jest to dla personelu firmy dodatkowa praca, jednak jest konieczne, by ją podjąć, choćby z uwagi na bezpieczeństwo prawne samej firmy, ale także z uwagi na zadowolenie pracowników z pracy, które sprzyja mniejszej rotacji.