0

Cieśla budowlany – najważniejsze aspekty bezpieczeństwa pracy

Myśląc o budowlańcach, najczęściej mamy na myśli betoniarzy, zbrojarzy, murarzy, tynkarzy. Oczywiście jest to prawidłowe skojarzenie, jednak nie wyczerpuje tematu wszystkich specjalności zatrudnionych na budowach. Jedną z często pomijany w specjalności, jest cieśla budowlany. Wydawać by się mogło, że cieśla budowlany będzie zatrudniony tylko przy budynkach wykonywanych z drewna. Nic bardziej mylnego, gdyż do zadań cieśli budowlanego należy przede wszystkim przygotowywanie szalunków do betonowania, odpowiednie ich konstruowanie i wykonanie – czasami w zgodzie z dokumentacją projektową, jeśli projektant zapewnił w projekcie takie szczegóły. Ponadto cieśla budowlany ma obowiązek budowania zabezpieczeń, na przykład pochylni o bezpiecznym nachyleniu – do ruchu wózków i taczek, kolejny zakres obowiązków cieśli budowlanego, to budowanie schodni, prowadzących po zmianach wysokości terenu na budowach. I skoro już wspomnieliśmy o schodniach budowlanych, to zarówno ich elementem, jak jej elementem zabezpieczenia nie ukończonych stropów są balustrady i poręcze. Te balustrady i poręcze najczęściej wykonywane są z drewna – właśnie przez cieślę budowlanego. Co do zagrożeń cieśla budowlany ma cały szereg zagrożeń analogicznych jak na przykład stolarz, ale niestety dochodzą też zagrożenia typowe dla budownictwa, na przykład możliwość przysypania ziemią w wykopie do momentu kiedy ten wykop nie jest zabezpieczony. Dlatego też organizowanie pracy cieśli budowlanego, jaki samo wykonywanie pracy na tym stanowisku, wymaga ogromnej wiedzy, ogromnego doświadczenia, a ze strony służby BH{ indywidualnego, szczegółowego podejścia.