0

Co daje BHP?

Przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy nie są zbędnym wymysłem. Przestrzeganie BHP gwarantuje uniknięcie niebezpieczeństw, zwłaszcza w zakładach pracy zajmujących się niebezpiecznymi dziedzinami przemysłu lub na budowach. Należy je znać zarówno dla własnego dobra, jak i dla bezpieczeństwa innych. Wychodząc z tego założenia każdy pracodawca zobowiązany jest zapewnić szkolenia BHP nowo przyjętemu pracownikowi. Zazwyczaj są to szkolenia w miejscu pracy, chociaż zdarzają się również wyjazdowe – jedno lub dwudniowe. Z organizowania takich szkoleń znane jest miasto Kędzierzyn-Koźle. Renomę tę zapewniają pracujący w ośrodkach zajmujących się BHP specjaliści oraz dostosowanie do grup wymagających szkolenia.

Warto jednak wiedzieć, że można być zwolnionym z przeszkolenia, jeśli spełnia się kilka warunków. Zwolnienie może mieć miejsce jeśli było się w wymaganym okresie szkolonym u innego pracodawcy lub jeżeli odbyło się inne szkolenie, które jednak obejmowało zagadnienia BHP związane z obejmowanym stanowiskiem.