0

Czego uczą szkolenia BHP

Pracownicy albo je lubią, albo nie znoszą. Dla jednych mogą być ciekawe, dla innych nudne.

Co to jest szkolenie BHP,  oraz czego powinno nas uczyć?

Będąc pracownikiem, z pewnością przynajmniej kilka razy brałeś udział w szkoleniach. Można je podzielić na kilka rodzajów. Szkolenia wstępne, a także szkolenia podstawowe i okresowe.  Szkolenie wstępne BHP realizowane jest dla każdego pracownika, który zostaje przyjęty do pracy – np. na okres próbny.

Powinno być wykonane już pierwszego dnia, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z obowiązkiem na konkretnym stanowisku. W szkoleniu wstępnym powinna być zawarta informacja o wszystkich zagrożeniach i niebezpieczeństwach, z którymi pracownik może się spotkać w trakcie pracy. Ale to nie wszystko.

 bhp uczy zapobiegać wypadkom

Szkolenie BHP uczy zapobiegać wypadkom

 

Aby szkolenia BHP spełniły swoją funkcję, muszą uczyć pracowników tego, jak można zapobiegać powstawaniu wypadków. Przykładem niech będzie osoba, zajmująca się prowadzeniem koparki. Pomimo że jej bezpieczeństwo jest stosunkowo chronione prze kabinę dużego sprzętu, to operator pozostaje odpowiedzialny również za inne osoby, mogące znajdować się w obszarze prowadzonych przez niego prac. Powinien więc każdorazowo zachować wysoką czujność, kiedy przystępuje do prac ziemnych, kontrolując wszystko, co znajduje się w zasięgu urządzenia.

 

Inny przykład to operator frezarki lub innych maszyn skrawających CNC. Ze względu na dużą liczbę elementów ruchomych, istnieje tu większe zagrożenie spowodowania uszczerbku na zdrowiu, niż podczas prac biurowych. Szkolenie okresowe BHP opole będzie informowało pracownika, jak należy być ubranym podczas wykonywania konkretnego rodzaju czynności.

Okulary ochronne, zapięte rękawy koszul, buty robocze na specjalne, anyt poślizgowej podeszwie. To tylko pewne z rzeczy, na które uwaga będzie zwracana. Zakres szkolenia powinien również obejmować instrukcję korzystania i obsługiwania konkretnego urządzenia. Sprawdzenie sprawności przed przystąpieniem do pracy, oraz wiedza na temat tego, jak postępować w sytuacjach awaryjnych. Lokalizacja wyłącznika awaryjnego, zachowanie prawidłowej odległości od ostrzy i wiele więcej wytycznych, o których każdy pracownik powinien wiedzieć.

Oczywiście, pierwsze dni pracy nowego pracownika powinny się odbywać pod nadzorem przełożonego, lub wyznaczonej przez nią osoby o większym doświadczeniu. Będzie ona czuwała nad bezpieczeństwem, a także wychwytywała błędy, które mogą się pojawiać w pierwszych dniach pracy. Każde szkolenie okresowe BHP powinno być zakończone protokołem uczestnictwa, na którym znajdzie się podpis uczestników, a także data, kiedy szkolenie miało miejsce. Jest to bardzo ważny dokument, który następnie powinien znaleźć się w aktach pracowniczych i pozostać tam przez cały czas, w którym osoba pozostaje zatrudniona w tej firmie.