0

Czym grozi brak szkoleń BHP?

W żadnym wypadku nie można lekceważyć pracowniczych szkoleń BHP. Pomimo tego że niektórzy pracownicy traktują je po macoszemu, jest to jeden z podstawowych punktów, który powinien się znaleźć w corocznym harmonogramie firmy. Mówiąc w skrócie, szkolenie BHP Opole dla pracowników, to jedyna możliwość aby uczulić ich na konieczność zdrowo rozsądkowego zachowania na miejscu pracy. Czy to praca na budowie, w fabryce, czy sklepie, zasady BHP zawsze mają wiele wspólnych cech.

Konsekwencje braku szkoleń BHP

Trudno przewidzieć wszystkie okoliczności, z którymi możemy się zetknąć w trakcie swojej pracy. Wiele z nich zostało jednak rozpoznanych, a to pozwala na zminimalizowanie ewentualnego niebezpieczeństwa. Praca w sklepie jest tego dobrym przykładem. Cóż takiego niebezpiecznego może się tam zdarzyć? Zada to pytanie kilka osób. Otóż, spójrzmy na przykład na świeżo umytą podłogę. Jeszcze mokra, jest wielkim zagrożeniem dla pracowników i klientów. Śliska powierzchnia wymaga od nas jeszcze większej ostrożności podczas chodzenia. Powoduje również obowiązek jej prawidłowego oznakowania, np. poprzez wystawienie tabliczek ostrzegawczych „uwaga ślisko”.

Inne zagrożenia czekają również na magazynie, np. podczas rozładowywania towaru. Dla kobiet i mężczyzn istnieją osobne przepisy, mówiące o tym jaki jest maksymalny ciężar przenoszonego towaru. Te i inne aspekty porusza szkolenie wstępne BHP opolskie, które będzie realizowane dla ciebie, oraz dla twoich pracowników.

Brak potwierdzenie zorganizowania szkolenia BHP i udziału w nim wszystkich pracowników, grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi, a nawet i karnymi, jeśli dojdzie do wypadku w czasie pracy i okaże się, że pracownik nie wziął udziału w szkoleniu.

Dodaj komentarz