0

Czytelna instrukcja BHP

Nie trudno sobie wyobrazić, jak trudna może być obsługa specjalistycznych urządzeń, jeżeli nie znajduje się obok nich instrukcja BHP. Jest to szczególnie mocno zauważalne w firmach, w których występuje bardzo duża rotacja pracowników. W takich miejscach wiele czasu poświęca się na indywidualne szkolenia z obsługi urządzeń występujących na stanowisku pracy. Pomimo tego, każdy taki pracownik powinien móc liczyć na to, że na ścianie obok maszyny znajdzie się czytelna i wyczerpująca w informacje instrukcja BHP. To ona powinna być swoistym pracowniczym dekalogiem, którego należy przestrzegać każdego dnia i podczas wykonywania każdej z czynności.

Instrukcja BHP – na co zwraca uwagę kontrola z Inspekcji Pracy?

Podstawowym wymogiem, który powinna spełniać każda instrukcja BHP znajdująca się w firmie jest czytelność oraz merytoryczność. Informacje znajdujące się w niej powinny być pisane krótkimi, zwięzłymi i łatwymi do zrozumienia zdaniami. Należy unikać niepotrzebnego komplikowania rzeczy oczywistych. Tekst instrukcji powinien być napisany czcionką wielkość łatwej do odczytania. Najlepszym wyborem są czarne litery na białym tle. Instrukcja musi obejmować duży i czytelny nagłówek. To nie wszystko. Dla lepszego wyróżnienia instrukcji, można wybrać taką lub samodzielnie wykonać aby występował w niej kolorowy, charakterystyczny element. Na przykład ukośny czerwony pas lub kolorowe obramowanie. Instrukcja musi być łatwa do odczytania i nie sprawiać problemów z odcyfrowaniem liter.

Co zawierać musi instrukcja BHP?

Spis czynności potrzebnych do bezpiecznego uruchomienia, pracowania oraz wyłączenia czynności. Powinny tam się znajdować wszystkie kroki, które koniecznie należy wykonać. Od uruchomienia maszyny, przez kontrolę techniczną i pracę na niej, aż do stopniowego wyłączania i skontrolowania. Z instrukcji powinno również wynikać, jaki dobór środków ochrony indywidualnej opolskie jest zalecany dla danego pracownika. Nie zapominajmy o tym, że takie środki powinien zapewnić pracodawca, w przypadku zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę. Środki te to rękawice, obuwie, odzież robocza i inne.

Gdzie powinna się znajdować instrukcja BHP?

Miejsce, w którym powinna instrukcja BHP opolskie zawisnąć musi być widoczne i łatwo dostępne, tak aby każdy mógł spokojnie instrukcję przeczytać. W większości znanych nam przypadków, instrukcje takie są wieszane w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń, pracę których opisują.

Kto przygotowuje instrukcje BHP

Są dwa dobre sposoby na to, aby kontrola z Inspekcji Pracy Zdzieszowice była zadowolona z naszych instrukcji. Metoda kosztowniejsza to zakup gotowych instrukcji. Mogą to być kawałki trwałego PVC z nadrukiem wykonanym metodą sitodruku. Takie instrukcje wyróżniają się wielką trwałością i bardzo wysoką estetyką. Drugi sposób to samodzielne przygotowanie instrukcji, zredagowanie treści, wydrukowanie, a następnie zafoliowanie wydruku, tak aby chronić go przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Metoda nr dwa pomimo że bardziej pracochłonna powinna być chętniej wybiera ze względu na możliwość dokładniejszego opisania całej procedury pracy. Instrukcja winna zostać trwale przymocowana do powierzchni, na przykład za pomocą kołków, wkrętów lub taśmy klejącej o dużej przyczepności. W zakładzie pracy należy wykonywać regularne kontrole pod kątem obecności instrukcji na stanowiskach pracy, ich czytelności oraz aktualności w stosunku do zmodernizowanego zaplecza technologicznego.

Dodaj komentarz