0

Jak się chronić przed prądem?

Niebezpieczeństwa zawsze istniały. Podobnie jak istnieją sposoby na to, aby się przed nimi chronić. Jednym z takich sposobów są wypracowane normy, które muszą spełniać wszystkie urządzenia elektryczne, dopuszczone do powszechnego użytku. Przestrzeganie standardów ustanowionych przez specjalistów w dziedzinie energii elektrycznej, pozwala zredukować wszystkie zagrożenia. Jednak na nich będą normy, jeśli przepisy BHP Opole nie zostaną przez cały czas przestrzegane. Dlatego, te dwa czynniki zawsze muszą iść ze sobą w parze – tylko wtedy mają pełną szansę na odniesienie sukcesu, czyli zaoferowanie bezpieczeństwa pracownikom.

Standardy, których należy przestrzegać

Przyjrzymy się temu, co należy do największych obowiązków osób, wykonujących instalacje i pracujących ze sprzętem elektrycznym. Przede wszystkim, nie mogą pozostawać odkryte żadne elementy instalacji, przez które przepływa prąd. Izolacja na przewodach i częściach urządzeń podłączonych od prądu, jest obowiązkiem w każdej dziedzinie – oświetleniu, sprzęcie budowlanym (kompresory, betoniarki), a także w urządzeniach mechanicznych – silniki, przełączniki, urządzenia sterujące i obudowy. Szkolenia BHP (np. Opole) wymagają, aby były one skonstruowane i zainstalowane w taki sposób, który nie będzie powodował żadnych zagrożeń elektrycznych.

Jak można chronić się przed zagrożeniami elektrycznymi?

W większości sytuacji, wypadki elektryczne wynikać będą z jednego z trzech czynników:

  • Niebezpiecznego urządzenia lub instalacji;
  • Niebezpiecznego środowiska pracy;
  • Niebezpiecznych praktyk na miejscu pracy.

Niektóre sposoby zapobiegania tych wypadków to zastosowanie izolacji, kontrola urządzeń, stosowanie uziemienia, wdrożenie urządzeń i stosowanie odzieży ochronnej, ale przede wszystkim stosowanie zasad bezpiecznej pracy, zgodnej ze standardami BHP Kędzierzyn – Koźle. Ponadto ważne jest, aby konsekwentnie przestrzegać procedur blokowania urządzeń kiedy są nie używane, oraz zadbania o przeszkolenie osób obsługujących je.

Dodaj komentarz