0

Jakie są rodzaje środków zabezpieczających?

W procesie oceny ryzyka na stanowisku w pracy trzeba określić dlatego stanowiska wszystkie przewidywalne ryzyka. Na tym jednak ocena ryzyka się nie kończy, to jest tak jakby połowa celów tego dokumentu. Druga połowa celów, to określenie środków zabezpieczających, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Logicznym jest że poślizgnięcie na podłodze z płytek może nieść ze sobą o wiele mniejsze skutki zdrowotne, niż na przykład upadek z rusztowania z czwartego piętra.

Jakie mamy więc środki zabezpieczające? Otóż są to środki ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, oraz odpowiednia organizacja pracy, o której najczęściej się zapomina. Środki ochrony indywidualnej jak sama nazwa wskazuje są to środki które chronią w danym momencie tylko jednego pracownika, więc ich zasięg działania jest niewielki. Środki ochrony zbiorowej mają wiele większy zasięg gdyż w jednym czasie mogą chronić kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu pracowników (być może więcej). Odpowiednia organizacja – jeśli jest naprawdę odpowiednia, a jej priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników, może chronić cały zakład, a także jego najbliższe otoczenie.