0

Jakie są zadania służby BHP?

Służba BHP, ma w zakładach pracy określony zestaw zadań do wykonania. wbrew pozorom, nie jest to wydawanie ubrań roboczych, nie jest to prowadzenie ewidencji szkoleń, czy terminarza badań lekarskich. Zadania te są szczegółowo określone w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, najważniejsze z wymogów dla służby BHP, to:

1. Opiniowanie i wydawanie decyzji o planowanych inwestycjach, remontach, przebudowach w zakładzie pracy, o planowanych zmianach w organizacji pracy na stanowiskach.

2. Przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych z zakresu BHP.

3. Sporządzanie instrukcji szczegółowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – służba BHP, jako posiadająca odpowiednią wiedzę może te dokumenty korygować, o wymagane elementy, nie jest właściwym organem do całościowego redagowania szczegółowych instrukcji BHP – gdyż po prostu może się nie znać na szczegółach opisywanego procesu pracy.

4. Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Dodać trzeba, że znowu – służba BHP może nie znać szczegółów pracy na stanowisku, a więc powinna być jednym z podmiotów uczestniczących w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego.

5. Przeprowadzanie postępowań powypadkowych. pracodawca powołuje zawsze do zespołu powypadkowego jednego członka ze służby BHP, oraz drugiego członka z załogi (przedstawiciela pracowników, społecznego inspektora pracy).

6. Przeprowadzanie corocznych analiz stanu BHP – jest to często zapominany obowiązek wśród bhpowców, jednak jest on konieczny, by podsumować mijający rok i zaplanować właściwie nadchodzący.

Oczywiście zadań służby BHP jest więcej, tutaj wymieniliśmy tylko te w naszej subiektywnej ocenie najważniejsze.