BHP budowy Kędzierzyn Koźle, Opole, Strzelce Opolskie
0

Kiedy pojawia się kontrola z PIP?

W Polsce nie brakuje różnego rodzaju urzędów i instytucji powołanych do czuwania nad przestrzeganiem prawa przez pracowników i pracodawców. Jedną z takich jest Państwowa Inspekcja Pracy. Skrót PIP u wielu osób budzi poważne obawy. Czy potrzebne czy nie, nie nam to rozstrzygać. Jedno jest jednak pewne. Kontrola z Inspekcji Pracy opolskie nie musi być straszna, jeśli wiemy jak się do niej przygotować. Bardzo ważne jest tutaj to, że każda taka kontrola nie musi być zapowiedziana, jednak w przypadku kiedy w firmie nie ma osoby upoważnionej, nie może się ona odbyć. W większości wypadów kontrole są jednak zapowiedziane. Termin planowanej kontroli mieści się najczęściej w okresie od 7 do 30 dni od daty dostarczenia zawiadomienia.

Kiedy kontrola z PIP może być niezapowiedziana?

Rzadko bo rzadko, ale jednak kontrola z Inspekcji Pracy może być niezapowiedziana. Ma to najczęściej miejsce w sytuacji, kiedy kontrolerzy otrzymali bardzo wiarygodne informacje o tym, że w firmie łamane są prawa pracowników, zagrażając im zdrowiu i życiu. W praktyce najczęściej do takich kontroli dochodzi na placach budów i w zakładach przemysłowych, których właściciele nie dbają o podstawowe zasady BHP.

Przygotowujemy się do kontroli

Dochodzimy do miejsca, w którym wyjaśnimy jak przygotować się do kontroli PIP Kędzierzyn – Koźle. Nie zawsze jest to łatwe, szczególnie jeżeli wcześniej na bakier byliśmy z wszelkimi normami i zasadami BHP. Jeżeli jednak wiemy o swoich uchybieniach i nie są one duże, to najczęściej można je wszystkie naprawić w ciągu kilku dni. Aby to było możliwe, warto zasięgnąć porady specjalisty, który wie na jakie rzeczy zwracają uwagę kontrolerzy. Jednym z elementów istotnych, sprawdzanych podczas każdej kontroli jest ocena ryzyka zawodowego. Z tym tematem ściśle wiążą się inne zagadnienia, takie jak dobór środków ochrony indywidualnej, czy przygotowaniem szczegółowych instrukcji BHP.

Jak się zachować podczas kontroli?

Jakie obowiązki ma pracodawca, w którego firmie przeprowadzana jest kontrola z Inspekcji Pracy Opole? Przede wszystkim nadrzędnym obowiązkiem jest umożliwienie przeprowadzenie kontroli, która jest zgodna z nadanymi inspektorowi uprawnieniami. Po drugie, pracodawca powinien umożliwić kontrolerom wgląd do ważnych dokumentów firmowych dotyczących pracowników i ich szkoleń oraz badań. Czas trwania kontroli jest różny i zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to wielkość zakładu pracy oraz liczba zatrudnianych pracowników.

Dodaj komentarz