0

Minimalne wymagania dla maszyn

Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy narzucają na pracodawców obowiązek kontrolowania stanu bezpieczeństwa i tak zwanego zdrowia maszyn. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim maszyn starych, czyli takich dla których nie nadano znakowania CE (wyprodukowanych przed 1999 rokiem). Drugą grupą maszyn dla której trzeba sprawdzić minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, są maszyny które posiadają znakowanie CE, lecz w których użytkownik wprowadził istotne zmiany konstrukcyjne, bądź zmiany w zakresie systemów bezpieczeństwa. Sprawdzanie to odbywa się na podstawie listy kontrolnej, taka lista dostępna jest między innymi na stronach centralnego instytutu ochrony pracy, oraz na stronach w państwowej inspekcji pracy. Lista sporządzona jest według tak zwanej dyrektywy maszynowej, którą na grunt Polski zaimplementowano odpowiednie rozporządzenie ministra gospodarki. Warto powiedzieć, że jeśli na maszynie, której bezpieczeństwa nie sprawdzono, dojdzie do wypadku, pracodawcę mogą czekać bardzo przykre konsekwencje, w tym nawet kara pozbawienia wolności.