BHP przy podnoszeniu ważne także w Strzelcach Opolskich i Opolu
0

Niebezpieczeństwa i stanowiska pracy

Czy każdy wykonywany zawód jest niebezpieczny? A może na niektórych stanowiskach występuje większa liczba zagrożeń, z którymi należy się liczyć? To wszystko bardzo ważne kwestie, które decydują o tym, jakie środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w zakładzie pracy.

Samodzielne rozpoznanie zagrożeń może być bardzo trudne, szczególnie przez osoby o niewielkim doświadczenie. Tak zwana ocena ryzyka zawodowego to zbiór badań, które mają na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy pracownik podczas wykonywania obowiązków służbowych jest bezpieczny, czy może powinien stosować się do jakichś specjalnych instrukcji. Właśnie w tym miejscu pojawia się temat tego, czym jest instrukcja BHP.

Obowiązek pracodawcy

Z pewnością każdy, kto kiedykolwiek był w jakimś zakładzie pracy, spotkał się z wywieszonymi na ścianie kartkami formatu A4, które zawierały nakazy i zakazy, do których bezwzględnie powinni stosować się pracownicy. Instrukcja BHP Strzelce Opolskie może przybierać różne formy i dotyczyć szeregu rozmaitych zagadnień. Od tego w jaki sposób należy zachować czystość i porządek na stanowisku pracy, aż do tego czego nie wolno wykonywać podczas pracy z urządzeniami. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest to, aby wyposażyć swoich pracowników w wiedzę niezbędną do tego, by wiedzieli w jaki sposób mają dbać o swoje bezpieczeństwo, podczas wykonywania każdego ze zleconych im zadań, które powinny się mieścić w ramach obowiązków przynależnych do ich stanowiska pracy.

Obowiązek pracownika

Dla zachowania pełnej obiektywności, należy teraz dodać że również pracownicy mają swoje obowiązki. Do najważniejszych z nich należy przestrzeganie określonych w regulaminie pracy zasad BHP. Jeżeli to nie będzie realizowane, pracodawca ma obowiązek wyciągnięcia konsekwencji wobec nieposłusznego pracownika.

Dodaj komentarz