0

Ocena ryzyka zagrożenia biologicznego

Zagrożenia biologiczne, czyli takie zagrożenia, które powodują drobnoustroje- wirusy, bakterie lub grzyby i pajęczaki. Bywają bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego. Najbardziej jednak niebezpieczne jest to, że one wszystkie są niedostrzegalne gołym okiem. I aby móc je dostrzec wymagany jest sprzęt wysoce specjalistyczny. Co więcej, to że czegoś nie widać, wcale nie znaczy, że tego tam nie ma. A dodatkowo, że to nie powoduje zagrożenia i to na dużą skalę. Gdyby tak było nie byłoby potrzeba żadnej organizacji, która nadzorowałaby przestrzeganie zasad higieny, czy nawet przeprowadzanie dezynfekcji. A także sanepid nie nakazywałby przestrzegania niektórych norm, dotyczących ochrony żywności.

Niebezpieczne mikroorganizmy

Zakażenia mikroorganizmami mogą dotyczyć pojedynczych osób albo całej grupy np. populacji danego kraju. Istnieją tez grupy zawodowe, które są bardziej narażeni na zakażenie niż inni np. leśnicy czy lekarze. I ma to związek z tym, że te dwie grupy społeczne, dość często przebywają w takim środowisku, które jest potencjalnie mocniej narażone na ryzyko zachorowań, z nim związanych, niż ci, którzy na co dzień nie bardzo mają świadomość ich istnienia. Ale zbytnia ignorancja tematu, może być dużo bardziej zgubna w skutkach. Zwłaszcza jeśli ktoś lekceważy sobie, tak istotne kwestie, jak higiena osobista rąk i może niechcący samodzielnie zakazić swój organizm niebezpiecznymi mikroorganizmami.

Podział zagrożenia biologicznego- dzieli się je na 4 grupy:

1.Niskie ryzyko zarażenia – o takim można mówić, jeśli ma się do czynienia z drobnoustrojami, które mogą zarazić jedynie osoby przebywające w skażonym środowisku. To mogą być na przykład grzyby pleśniowe, które występują w miejscu, gdzie jest wilgoć, a skutki ich występowania mogą być groźne dla osób, które mieszkają w warunkach o niskim standardzie lokalowym. Albo gdzie takie grzyby występują. Niektóre z nich mogą się przyczyniać do chorób płuc i to w dodatku takich, ciężkich do wyleczenia. Albo w ogóle nie wyleczalnych.

2.Potencjalne zagrożenie, rzadko wywołują choroby u ludzi. Istnieją skuteczne metody profilaktyki oraz leczenia. To kolejna kategoria, którą można określić mianem lokalnego ryzyka zakażenia. Jeśli na przykład w zakładzie pracy, pojawią się bakterie groźne dla pracowników laboratorium. I one nie są w stanie zakażać ludzi przez przebywanie w nim, a jedynie, jeśli zostanie popełniony błąd, a bakterie dostaną się do organizmu. To może być na przykład przez ukłucie, albo skaleczenie. Czy inaczej, przez dotknięcie twarzy w okolicy ust, a potem napicie się czegoś lub zjedzenie posiłku. Wtedy można mówić o potencjalnym zagrożeniu. Gdyż nie zajdzie ono jeśli nikt nie popełni błędu zaniedbania higieny osobistej.

3.Ich rozpowszechnianie się w danej populacji jest bardzo prawdopodobne, ale istnieją dobre metody profilaktyki oraz leczenia. Kolejną grupą zagrożeń, są takie, które są dość mocno niebezpieczne, z powodu możliwości szybkiego rozprzestrzenianie się w środowisku lokalnym. To znaczy istnieje możliwość zarażeń na przykład w grupie pracowników tej samej firmy, albo w szkole wśród uczniów jednej klasy. I to może być na przykład jeden z wirusów, które są znane i istnieje sposób ich leczenia, czyli np. przeziębienie.

4. Ich rozpowszechnianie się dość prawdopodobne i mogą wywoływać poważne choroby u ludzi. Nie istnieją dobre metody profilaktyki ani leczenia. I tu można podać bardzo znany przykład, mimo że leczony, to z możliwością występowania powikłań, a przykładem może być wirus SARS, albo MERS, czy nowy COVIT-19

Drobnoustroje mogą przenosić się drogą kropelkową, pokarmową, przez płyny ustrojowe i przez wektory. Przy ocenie ryzyka pod uwagę bierze się takie czynniki jak czas trwania narażenia, istnienie skutecznej szczepionki, drogę przenoszenia, działanie toksyczne na organizm człowieka, wykaz i klasyfikację czynników szkodliwych.

Najlepszym sposobem unikania zarażenia jest unikanie niebezpieczeństw biologicznych oraz przestrzeganie zasad higieny (gł. higiena rąk).