0

Ocena ryzyka – zagrożenia

Najważniejszym celem oceny ryzyka zawodowego jest wskazanie środków profilaktycznych, zabezpieczających, które pozwalają pracownikom ustrzec się wszelkich ryzyk znanych na stanowisku pracy. Oczywiście wśród środków zabezpieczających wyróżniamy środki ochrony indywidualnej, ochrony zbiorowe, oraz właściwą organizację bezpiecznej pracy. Natomiast, żeby ocena spełniała swoje zadanie, muszą być w niej wymienione i ocenione wszystkie zagrożenia. Pomocny tutaj jest spis głównych grup zagrożeń, tak by sporządzający nie pominął niczego w dokumencie. A jakie są to grupy? Idąc od tych najczęściej spotykanych, do tych spotykanych najrzadziej: czynniki fizyczne, czynniki mechaniczne, czynniki psychospołeczne, czynniki chemiczne, czynniki biologiczne. Sporządzając ocenę ryzyka zawodowego, należy zastanowić się, czy na opisywanym stanowisku w każdej z wymienionych grup, nie występują jakieś zagrożenia. Jeśli tak – należy je ocenić i zaproponować zabezpieczenia.