0

Ocena ryzyka zawodowego dla zawodu drwala

Nie ulega wątpliwościom że praca drwala należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych profesji. Potwierdzają to zarówno wypadkowe statystyki, jak i ocena ryzyka zawodowego. Jakie pułapki czekają na osoby, które zechcą podjąć się trudnej pracy nie tylko przy wyrębie lasów, ale również obróbce drewna w tartakach oraz transporcie? Zanim do tego przejdziemy, zdefiniujmy najpierw co znajduje się w obowiązkach drwala.

Praca drwala – na czym polega

Ścinanie drzew, obcinanie gałęzi, a także selekcja drzew przeznaczonych do wycinki. Do tego transport, zrywka i wiele innych zadań, które ściśle wiążą się z przygotowaniem drewna do dalszych prac. Podstawowym narzędziem drwala jest piła mechaniczna. Zasilana paliwem, wyposażona w ruchomy łańcuch tnący jest śmiertelnie groźnym narzędziem. Każdego roku kontrola z Inspekcji Pracy Zdzieszowice odwiedza dziesiątki tartaków w Polsce, w których doszło do niebezpiecznych wypadków z udziałem tego narzędzia. Większości z tych wydarzeń można było łatwo zapobiec, jeżeli stosowane zostałyby podstawie środki ochrony indywidualnej, a pracownicy byliby profesjonalnie przeszkoleni do pracy z takimi urządzeniami.

Rozpoczynamy pracę

Cięcie z użyciem pił mechanicznych od zawsze wiązało się z ryzykiem zaklinowania piły, a w rezultacie jej niekontrolowanemu ruchowi i pracy. Innym niebezpieczeństwem jest uszkodzenie łańcucha i wyrzucenie w powietrze jednego z jego ogniw. Lecący z wielką prędkością kawałek metalu może wyrządzić wiele szkód na zdrowiu. By się chronić przed tymi i innymi zagrożeniami, dokładnie określony jest dobór środków ochrony indywidualnej, do którego stosować się muszą wszyscy drwale oraz osoby zajmujące się cięciem drewna. Wytrzymałe obuwie z podeszwami zapewniającymi przyczepność do ziemi, rękawice ochronne, a także gruba odzież i gogle lub maska. To tylko minimum tego, o co należy zadbać przystępując do pracy.

Jak się zachowywać w trakcie pracy

Rozkojarzenie oraz praca pod presją czasu to dwa mordercze czynniki, wywołujące największe szkody w tym zawodzie. Kontrola z Inspekcji Pracy opolskie zawsze dokładnie weryfikuje stan zdrowia pracowników oraz to, czy posiadają oni aktualne badania lekarskie, dopuszczające ich do pracy na tym stanowisku. Jeżeli takich dokumentów nie będzie, to trzeba się liczyć surową karą finansową nakładaną w postaci mandatu. Pracownicy także powinni zostać wyposażenie w wiedzę, która da im podstawy do tego, aby mieć rozeznanie jak samodzielnie można o siebie zadbać i jak obchodzić się z posiadanym urządzeniem.

Instrukcja to podstawa.

Każdy z pracowników obsługujących urządzenia tnące i skrawające, powinien wiedzieć gdzie znajduje się instrukcja BHP Opole do nich. Sama wiedza o tym że instrukcja istnieje, to jednak za mało. Pracownicy powinni również przyswoić sobie te informacje i wiedzieć w jaki sposób wykorzystywać je podczas codziennej pracy. Wówczas szanse na zaistnienie jakiegokolwiek wypadku na miejscu pracy stają się znacznie mniejsze, niż w innych okolicznościach.

Dodaj komentarz