Bezmyślność jako przyczyna wypadków
0

Okiełznaj prąd w miejscu pracy

Zagrożenia elektryczne są jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy. Niektóre środowiska pracy, w tym te, które są słabo oświetlone i występuje w nich nadmierna wilgoć, stwarzają jeszcze większe ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, wskutek zaniedbań lub niewłaściwego używania urządzeń elektrycznych. Przestrzeganie zasad zasad bezpiecznej pracy – w skrócie BHP Krapkowice, to podstawowy warunek, aby praca mogła się odbywać sprawnie i bez nieprzyjemnych zdarzeń.

Wypadkom elektrycznym w większości wypadków można zapobiec, poprzez stosowanie zasad bezpiecznej pracy. Przykłady takich praktyk są następujące:

 • Odłączanie zasilania urządzeń elektrycznych podczas ich przeglądu lub naprawy;
 • Utrzymanie wszystkich elektronarzędzi w dobrym stanie technicznym;
 • Zachowanie ostrożności podczas prac w pobliżu linii pod napięciem;
 • Wykonywanie prac użyciu odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Oczywiście prawidłowa ocena każdej sytuacji i zdrowy rozsądek są integralną zapobiegania wypadkom elektrycznym. Szkolenia BHP (np. w Opolu) uczą właściwych zachowań, poprzez naświetlanie przykładów wypadków, spowodowanych nieodpowiedzialną pracą z prądem.

Do takich zasad, które muszą obowiązkowo być stosowane, zalicza się:

 • Odłączenie zasilania w urządzeniach kiedy nie są używane;
 • Stosowanie blokad i wyłączników sieciowych;
 • Używanie odzieży izolującej od prądu i zachowanie bezpiecznej odległości od części pod napięciem.

Pracodawcy powinni również wziąć pod uwagę zamówienia szkolenia BHP pod tytułem Bezpieczeństwo elektryczne dla wykwalifikowanych pracowników. Do tego szkolenia powinni przystąpić pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje pracę przy liniach średniego i wysokiego napięcia. Pozostali pracownicy muszą przestrzegać pozostałych, ale również elementarnych wymogów BHP. Są one oczywiste, ale pomimo tego często dochodzi do ich łamania. Aby tego uniknąć, przypominamy czego nie należy robić podczas prac z użyciem prądu.

 • Nie łączyć kilku przedłużaczy ze sobą;
 • Nie dopuszczać do przeciążenia obwodów;
 • Nie likwidować zabezpieczeń przeciwprzepięciowych;
 • Korzystać tylko z gniazdek elektrycznych, które są w dobrym stanie.

Szkolenie BHP z zakresu elektryczności dostarczają także podstawową wiedzę na temat sytuacji, w których należy skorzystać z pomocy ekspertów. Przykładowo, przepalony lub wybity bezpiecznik nie jest tylko sygnałem do wymiany na nowy, ale informuje o konieczności znalezienia przyczyny, która spowodowała jego wyłączenie. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni i zapoznani z procedurami bezpiecznego postępowania przy pracy z urządzeniami pod napięciem elektrycznym.

Dodaj komentarz