0

Outsourcing usług BHP w firmie

Ogromny nacisk kładziony na zagadnienia BHP w firmie nie dotyczy jedynie zakładów produkcyjnych, ale także biur. Przepisy prawa, w tym kodeks pracy, nakładają na każdą osobę zatrudniającą pracowników, odpowiednie obowiązki w zakresie dbania o stan bhp w przedsiębiorstwie. W tym celu najczęściej powierzamy tę funkcję odpowiednio przygotowanemu pracownikowi lub też zlecamy usługę profesjonalnej firmie zajmującej się kwestiami bhp.

Powierzenie zagadnień bhp pracownikowi, jako dodatkowych, jest nieefektywne. Zarówno pod względem jakości wykonywanych obowiązków oraz ekonomii. Możemy także samodzielnie prowadzić wszelkie sprawy związane z tą tematyką, jednak musimy ukończyć odpowiednie szkolenia lub nawet studia podyplomowe, aby zdobyć uprawnienia.

Zewnętrzna pomoc

Coraz częściej decydujemy się na zatrudnienie profesjonalnej firmy, świadczącej usługi bhp. Jest to bardzo dobry krok, aby prawidłowo zadbać o stan dokumentacji, okresowe przeglądy procedur, ocenę ryzyka zawodowego, czy wreszcie prowadzenie spraw związanych z wypadkami. Kompleksowa obsługa bhp pozwala na przekazanie tych obowiązków specjalistom, którzy są doskonale przygotowani merytorycznie, śledząc choćby ciągłe zmiany przepisów.

Odpowiedzialność pracodawcy

Przepisy precyzują, iż pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bhp w firmie. Dlatego też konieczne jest odpowiedzialne podejście do tych spraw, aby uniknąć kłopotów i kar nakładanych nie tylko przez Inspekcję Pracy, ale także – w skrajnych przypadkach – przez sądy. Nawet najlepszy pracownik, zatrudniony w naszym przedsiębiorstwie, nie poradzi sobie z kompletowaniem dokumentacji, sporządzaniem okresowych ocen stanu bhp, czy audytem stanowiskowym, ponieważ zawsze będą to dla niego dodatkowe czynności.

Warto także wspomnieć kwestię szkoleń z zakresu bhp. Każdy zatrudniony, przed dopuszczeniem do pracy, musi przejść instruktaż. Do realizacji szkolenia jesteśmy zobowiązani wskazać osobę legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami, w tym przygotowaniem pedagogicznym. Lepiej zatem kompleksowo powierzyć sprawy bhp zewnętrznym specjalistom, którzy zadbają o każdy szczegół oraz przeprowadzą niezbędne szkolenia dla kadry.

Stan bhp w firmie jest często traktowany beztrosko. To bardzo krótkowzroczne myślenie, a właściwe prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem w zakładzie pracy, powinno stać się priorytetem dla każdego, kto zatrudnia pracowników. Warto zlecić kompleksową obsługę firmie zewnętrznej, która nie tylko przygotuje niezbędne dokumenty, ale także będzie służyła wsparciem merytorycznym w bieżącej działalności.