0

Praca w pomocy drogowej i BHP

BHP – ten skrót powinien nam towarzyszyć na każdym kroku, również wtedy, kiedy wykonujemy różnego rodzaju czynności, związane z pracą zawodową. Usługi BHP Opole bardzo mocno koncentrują się nad tym, aby swoim klientom zapewnić kompletne wsparcie i pomoc, w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy. Można to osiągnąć na kilka sposobów, ale jednym z najlepszych są szkolenia. Pewien czas temu mieliśmy okazję urządzić szkolenia z BHP dla pracowników pomocy drogowej. W szybkim skrócie omówimy najważniejsze tematy, jakie poruszyły szkolenia, usługi BHP Opole.

Obsługa zdarzenia drogowego

Kiedy pracownik pomocy drogowej bierze udział przy załadunku uszkodzonego samochodu na lawetę, musi pamiętać o swoim bezpieczeństwie. Oznakowanie miejsca zdarzenia i odzież z elementami odblaskowymi to podstawowe rzeczy, zapewniające mu ochronę na drodze.

Pracownik pomocy drogowej nie może bagatelizować tego, w jaki sposób obsługuje urządzenia. Czy praca odbywa się przy pomocy właściwych środków ochrony osobistej, czy z ich wyłączeniem? Rękawice i kompletna odzież ochronna, ma zapewnić skuteczną ochronę przez typowymi urazami, mogącymi powstać podczas takiej pracy. Dłonie pocięte liną z wyciągarki, przytrzaśnięte palce przez drzwi samochodu. Usługi i szkolenia BHP Opole mogą bez końca wymieniać różnego rodzaju zdarzenia, z jakimi trzeba się liczyć, podczas tego rodzaju pracy. Na całe szczęście, z każdym kolejnym rokiem rośnie świadomość osób, pracujących w pomocy drogowej i do wypadków w tej branży dochodzi coraz rzadziej. Niewątpliwie, jedną z tego przyczyn są również nasze usługi BHP Opole, które oferujemy takim firmom.