0

Profesjonalne szkolenia BHP

Czy wiecie jak powinno wyglądać profesjonalne szkolenie BHP?

W jakich warunkach musi być przeprowadzane, kto powinien je nadzorować, oraz jaki musi być jego program? Szkolenia pracownicze często (niestety), pozostają lekceważone. Panuje pogląd, że to tylko kolejny biurokratyczny wymóg, mający na celu zabezpieczenie interesów pracodawcy. Podpis na potwierdzeniu uczestnictwa i gotowe. W rzeczywistości są jednak zawody, w których ryzyko wypadku jest znacznie większe, niż w innych przypadkach pracy. Co to za zawody?

 

W jakich zawodach istnieje duże ryzyko zaistnienia wypadków?

szkolenie bhp elektryk

Są to wszystkie prace, w których pracownik ma do czynienia z substancjami niebezpiecznymi, urządzeniami mechanicznymi oraz pracą w warunkach podwyższonego ryzyka – na wodzie, na wysokości, pod ziemią, w wąskich i ciasnych przestrzeniach. Szkolenie wstępne BHP Opole dokładnie rozpoznaje charakter pracy wykonywany przez daną grupę zatrudnionych, a następnie przygotowuje program szkolenia, uwzględniający wszelkie istniejące niebezpieczeństwa. Co ma na celu analiza ryzyka danego zawodu? Przykładem niech będzie praca budowlańca, zatrudnionego na budowie większego obiektu mieszkalnego.

 

Niebezpieczeństwo w zawodzie murarza

 

Charakter pracy murarza wymaga, aby część czynności była wykonywana na rusztowaniach, a więc na wysokości często ponad 3 metry. Szkolenie BHP opolskie informuje takich pracownikach o zasadach, których należy bezwzględnie przestrzegać. Zabezpieczenie głowy kaskami, spełniającymi wymagane normy bezpieczeństwa, stosowanie obuwia ochronnego, a także poruszanie się po placu budowy wytyczonymi i zabezpieczonymi ścieżkami. Przedstawia również jasny i jednoznaczny zbiór zasad, do których należy się stosować podczas wznoszenia i zabezpieczania rusztowania.

Kto może stawiać rusztowania

 

Złe zamocowanie do konstrukcji nośnej lub użycie nieprawidłowych elementów może skutkować tym, że w czasie większego obciążenia rusztowanie po prostu się zawali. Co się wówczas stanie z przebywającymi na nim pracownikami, nie trzeba nikomu wyjaśniać. To tylko niewielka liczba potencjalnych zagrożeń, z którymi można się spotkać w tym zawodzie. Każda funkcja pracownika i każda budowa może się od siebie różnić, dlatego instruktor BHP powinien mieć dobry obraz sytuacji każdej firmy, w której przeprowadzi szkolenie.

 

Szkolenie szkoleniu nie równe

 

Czasami można się spotkać ze stwierdzeniem, że każde szkolenie okresowe BHP opole jest do siebie podobne. Z przykrością musimy potwierdzić ten fakt, jednak należy zaznaczyć, że nie każde, ale duża część. Dzieje się tak wówczas, kiedy firma nie przykłada należytej wagi do bezpieczeństwa swoich pracowników. Jeżeli szkolenia są tylko formalnością, którą jak najszybciej należy „odbębnić”, to nie można oczekiwać  dużych wartości merytorycznych podczas jego trwania.

Aby tego uniknąć, zawsze powinno dokonywać się mądrych wyborów. Na rynku nie brakuje firm i instruktorów BHP, których szkolenia są nie tylko ciekawe, ale również docierają do pracowników, przyciągają ich uwagę, a tym samym realnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności pracy. Aby znaleźć takie firmy wystarczy skorzystać z sieci, portali branżowych lub porozmawiać z zaprzyjaźnionymi przedsiębiorcami, którzy doradzą i wskażą firmy szkoleniowe, ze współpracy z którymi są zadowoleni.

 

Czy każdy może być szkoleniowcem?

 

Na koniec bardzo ważne pytanie, z którymi często spotykamy się podczas swoich szkoleń. Pewne grono uczestników jest bardzo zainteresowane możliwością zostania szkoleniowcem BHP. Czy jest to dla nich możliwe? Oczywiście że tak! Aby móc spełniać się w roli BHPowca – w firmie lub zewnętrznego, należy przejść odpowiednie szkolenie, zakończone egzaminem.

Jednak to tylko część drogi, którą należy przebyć. Dobry szkoleniowiec BHP powinien posiadać pewne predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Ułatwią mu one prowadzenie szkoleń oraz nawiązywanie relacji z uczestnikami. Otwartość, zdecydowanie, pewność siebie, umiejętność skupienia uwagi na swojej osobie i tym co się mówi, a także poczucie humoru i konsekwencja. To tylko niektóre z atrybutów osobowości, mogące przydać się kiedy przeprowadzamy szkolenie BHP Opole.