0

Przyczyny wypadków w pracy

Statystyki są nieubłagane. Każdego dnia w Polsce ma miejsce kilkadziesiąt wypadków podczas wykonywania pracy. Przyczyny są różne, ale najczęściej główny powód to zaniechania za strony pracowników. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby szkolenie okresowe BHP Opole były wykonywane regularnie i rzetelnie. Jest to jedna z metod, która może przyczynić się do zmniejszenia ilości wypadków. Aby tak się stało, konieczne jest budowanie wśród pracowników świadomości tego, jak należy, a jak nie należy postępować w trakcie wykonywania pracy.

Co jest najczęstszą przyczyną wypadków?

Bezmyślność jako przyczyna wypadków

Nieostrożność

Stykamy się z nią niemal każdego dnia i na każdym stanowisku pracy. Chęć szybszego wykonania zadania i zajęcie się kolejnym. Presja czasu, presja pracodawców i presja pracowników. Nierealne normy czasu uniemożliwiają wykonanie konkretnego zadania tak, by móc przestrzegać wszystkich przepisów BHP. Potrzeba wywiązania się z harmonogramu sprawia, że pracownik nie ma szans zadbania o swoje zdrowie i życie, koncentrując się jedynie na szybkości ruchów. Można tego uniknąć w łatwy sposób, wydłużając normę na wykonanie konkretnego zadania. Powinno to jednak iść w parze ze zmianą nawyków pracowniczych. Właśnie tego uczy szkolenie BHP opolskie.

Zły stan techniczny urządzeń

Wiele do życzenia mogą również pozostawiać maszyny używane w zakładach pracy. Często spotykamy się z sytuacją, że część z nich posiada niesprawne wyłączniki awaryjne, lub na sztywno jest ustawiona wysoka prędkość działania. Pracownik pozbawiony tych podstawowych funkcjonalności nie ma możliwości aby na czas zatrzymać pracę urządzenia, kiedy jeszcze tragedii można uniknąć. Przestarzałe narzędzia – np. piły również są wielkim zagrożeniem. Odłamany ząb piły tarczowej może stać się źródłem wielu niepotrzebnych nieszczęść.

Niestosowanie osobistych środków BHP

Brak lub niestosowanie podstawowych środków osobistej ochrony BHP – kasków, rękawic, masek przeciwpyłowych, obuwia, okularów ochronnych, uprzęży lub wykonywanie obowiązków z odpiętymi, luźnymi rękawami. To bardzo częsta przyczyna dużej liczby wypadków. Każdorazowo, szkolenie wstępne BHP (i nie tylko), powinno uczulać pracowników i pracodawców na konieczność przestrzegania obowiązku używania odzieży i elementów ochronnych.

Dodaj komentarz