0

Rezygnacja z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy system oszczędzania, który w efektywny sposób ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe obywateli Polski. Pierwsze firmy (zatrudniające powyżej 250 osób) mają przystąpić do programu już od 1 lipca 2019 roku, a ostatnie (o średnim poziomie zatrudnienia mniejszym niż 20 osób) – od 1 stycznia 2021 roku. PPK jest programem dobrowolnym – choć przypisanie jest automatycznie, pracownik w każdej chwili może zrezygnować z udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym. Rezygnacja z PPK nie jest zadaniem trudnym – wystarczy złożyć pisemną deklarację u swojego pracodawcy.

Co w przypadku zmiany zdania?

Spokojnie, powrót do PPK jest możliwy, a nawet ma miejsce samoistnie. Pracodawca ma obowiązek informowania podwładnych o ponownym dokonywaniu wpłat co każde 4 lata. Jeśli pracownik utrzymuje swoje zdanie o rezygnacji z Pracowniczych Planów Kapitałowych, musi każdorazowo złożyć stosowną deklarację. Powrót do PPK w okresie pomiędzy wspomnianymi czterema latami także jest możliwy – uczestnik w każde chwili może zgłosić swoją chęć przystąpienia do programu.