0

Typowanie czynników do pomiarów i badań środowiska pracy

Pracodawcy muszą zlecać regularne badania i pomiary czynników szkodliwych, bądź uciążliwych w środowisku pracy. Jednak skąd pracodawca ma wiedzieć, jakie czynniki i jakie parametry ma badać i mierzyć? W tym celu pracodawca posługuje się listą odpowiednio wytypowanych czynników do badań i pomiarów środowiska pracy. Listę taką może sporządzić na przykład służba BHP, najczęściej ma to miejsce w sytuacji, kiedy sporządzana jest ocena ryzyka zawodowego. W toku oceny ryzyka zawodowego (na przykład po raz pierwszy na nowo utworzonym stanowisku) zespół oceniający ryzyko określa na podstawie analizy warunków pracy, jakie czynniki szkodliwe i uciążliwe mogą wystąpić. Następnie za pośrednictwem pracodawcy zleca się ich badania, oraz w niektórych przypadkach, ściśle określony w przepisach po jakimś czasie pracodawca może zrezygnować z badań i pomiarów niektórych z tych czynników.