0

Zagrożenia na stanowisku pracy – psychiczne

Pośpiech to jeden z największych i najczęstszych powodów powstawania wypadków na miejscu pracy. Praktycznie każdy zawód może być narażony na pośpiech. Czy to kierowca, czy kelner czy operator koparki. Pośpiech odpowiada za dziesiątki poważnych wypadków, w których zdrowie i życie straciły tysiące ludzi. Ocena ryzyka zawodowego Kędzierzyn – Koźle to gruntownie przeprowadzona analiza każdego stanowiska pracy. Jak bardzo to jest przydatne, możemy się przekonać kiedy konieczna staje się instrukcja BHP opolskie, która powinna zawisnąć obok konkretnego stanowiska pracy.

Opisujemy stanowisko pracy

Aby dokładna i profesjonalna ocena ryzyka zawodowego mogła zostać wykonana, konieczne jest gruntowne opisanie stanowiska pracy. Przykładem niech będzie operator koparki. Jego praca polega na kierowaniu urządzeniem mechanicznym, wyposażonym w zestaw hydraulicznych podnośników. Praca wiąże się z wsiadaniem i wysiadaniem z wysokiej kabiny. Do tego celu służą niewielkie stopnie metalowe, często wyposażone w pomocnicze uchwyty. Podczas pracy, operator powinien zachować wielką uwagę aby nie stoczyć się nasypów, nie wjechać do głębokich wykopów lub nie doprowadzić do utraty stabilności przez koparkę, w konsekwencji do jej wywrócenia się.

Odczytujemy zagrożenia

Na podstawie powyższego można rozpoznać najczęściej powtarzające się zagrożenia wypadkowe. Upadek lub ześlizgnięcie się ze stopnia, a także doprowadzenia do wypadku koparki na skutek słabej widoczności lub braku umiejętności w kierowaniu ciężkim sprzętem. To bardzo mocne uproszczenie, które jednak informuje nas o tym, jak powinna być przygotowana instrukcja BHP Opole dla operatorów koparek.

Przygotowujemy instrukcję

Instrukcja do stanowiska pracy ma na celu wyjaśnienie tego, jak należy wykonywać obowiązki z konkretnym urządzeniem, aby ewentualne groźne skutki zostały zminimalizowane. Dla operatora koparki instrukcja BHP będzie zawierała takie informacje jak konieczność przeprowadzania regularnych inspekcji technicznych maszyny, mających na celu wykrycie ewentualnych uszkodzeń i usterek. Pozostałe to zapewnienie dobrej widoczności z kabiny operatora i obowiązek dokumentowania ważności uprawnień do kierowania taką maszyną. Również koparka powinna przechodzić okresowe badania techniczne, które muszą być podbite pieczątką odpowiedniego urzędu. Mając te wszystkie dokumenty możemy być spokojni o to, w jaki sposób zakończy się kontrola z Inspekcji Pracy Opole w naszej firmie.

Dodaj komentarz